Skip to main content

Werkwijze

Consulten vinden enkel plaats op afspraak. Neem bij het eerste consult altijd uw verzekeringspasje en een verwijsbrief mee indien u bent doorverwezen. Kijk op de contactpagina voor het telefoonnummer of emailadres om een afspraak te maken of vul het contactformulier hiervoor in.

Eerste consult

Het eerste consult zal over het algemeen het langst durende consult zijn. Tijdens een gesprek van ongeveer 75 minuten vindt de wederzijdse kennismaking plaats. Verder worden tijdens dit consult uw voedingsgewoonten besproken, uw wensen en mogelijkheden bekeken, het behandeldoel en het behandelplan wordt opgesteld waarna de eerste voedings- en/of leefstijl adviezen om mee aan de slag te gaan gegeven kunnen worden.

Vervolgconsulten

Tijdens het tweede consult wordt er bekeken hoe het toepassen van de adviezen uit het eerste consult is verlopen. Eventueel worden er verdere afspraken over aanpassingen gemaakt. Daarnaast kunnen er verdere tips en motivatietechnieken gegeven worden om uw slagingskans zo groot mogelijk te houden. Het tweede consult zal zo’n 30 minuten in beslag nemen.

Gedurende de daarop volgende consulten kunnen diverse onderwerpen aan de orde komen. Gemiddeld duren deze consulten 15-30 minuten. De tijdsinvulling zal afhankelijk zijn van het resultaat van de tot dan toe gegeven adviezen. Samen kan er gezocht worden naar oplossingen voor eventuele problemen of er kan worden ingegaan op uw vragen, ervaringen of moeilijkheden.

Hallo, kunnen wij u ergens mee helpen?