Vergoeding en Tarieven

Vergoeding

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft hierdoor recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering wat veelal neerkomt op 4-5 consulten. Daarnaast is er in veel aanvullende pakketten een extra vergoeding opgenomen.
Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de evt. prijzen en vergoedingen. ZO GEZOND! heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Ter aanvulling: de tijd die vergoed wordt bestaat zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (voor- en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding, opstellen en berekenen van uw voedingsadvies, rapportage aan uw verwijzer).

Tarieven

Heeft u het te vergoeden bedrag door uw zorgverzekeraar al volledig besteed? In dat geval komen de kosten voor het consult voor eigen rekening. Hierbij gelden onze eigen tarieven.

Dit tarief is € 75,- per uur. Dit komt neer op:

Regulier vervolgconsult                                                                                : €   37,50

Kort weegconsult                                                                                          : €   18,75

Strippenkaart 5 weegconsulten (normaal € 93,75)                                 : €   88,50

Strippenkaart 10 weegconsulten (normaal  € 187,50)                            : € 180,00

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd en de uitwerktijd in rekening gebracht.