Skip to main content

Vergoeding

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft hierdoor recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering wat veelal neerkomt op 4-5 consulten. Daarnaast is er in veel aanvullende pakketten een extra vergoeding opgenomen.
Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de evt. prijzen en vergoedingen. ZO GEZOND! heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Ter aanvulling: de tijd die vergoed wordt bestaat zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (voor- en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding, opstellen en berekenen van uw voedingsadvies, rapportage aan uw verwijzer).

Heeft u het te vergoeden bedrag door uw zorgverzekeraar al volledig besteed? In dat geval komen de kosten voor het consult voor eigen rekening. Hierbij gelden onze eigen tarieven.

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd en de uitwerktijd in rekening gebracht.

Tarieven

Regulier vervolgconsult

€ 40,00

Kort weegconsult

€ 20,00

Consultkaart 5 weegafspraken (normaal € 100,00)

€ 90,00

Consultkaart 10 weegafspraken (normaal € 200,00)

€ 175,00

Hallo, kunnen wij u ergens mee helpen?